Betala medlemsavgift i Kulltorp Katla Ryttarförening KKRF


Som ridskoleelev hos oss blir du också medlem i Kulltorp Katla Ryttarförenig. Faktura för medlemsavgiften kommer i samband med att du betalar din terminsavgift.

Som medlem får du delta i alla Kulltorps olika aktiviteter. Vill du söka medlemskap? Gå in och ansök på Horsemanager.se eller kontakta oss via mail. 
Ange namn, adress, mail, mobil och personnummer så kommer det en faktura via mail. 

Medlemsavgiften för 2022 är
100 kr för junior (tom det år du fyller 18 år) 
200 kr för senior (from det år du fyller 19 år) 
300 kr för familj

Styrelse KKRF
Sara Hedström ordförande
Annika Stjernström kassör
Karin Persson sekreterare
Anna Kolmodin ledamot
Tina Vallin ledamot
Ulla Lönn suppleant
Hille Franzén ledamot ungdom
Wilma Hedström ledamot ungdom

För löpande uppdatering av klubbens aktiviteter, tävlingar mm besök Horsemanager.se 

Kontakt:
kulltorpkatla@gmail.com

bankgiro: 616-0790
bankgiro:5892-5751 ocr
swish: 1235094198