Betala medlemsavgift i Kulltorp Katla Ryttarförening KKRF


Som ridskoleelev hos oss blir du också medlem i Kulltorp Katla Ryttarförenig. Faktura för medlemsavgiften kommer i samband med att du betalar din terminsavgift.

Som medlem får du delta i alla Kulltorps olika aktiviteter. Vill du söka medlemskap? Gå in och ansök på Horsemanager.se eller kontakta oss via mail. 
Ange namn, adress, mail, mobil och personnummer så kommer det en faktura via mail. 

Medlemsavgiften för 2023:
Junior 200kr
Senior 450kr
Familj 550kr
Stödmedlem 100kr,
kräver ett huvudmedlemskap i någon annan lokalförening under SIF. 

Ett huvudmedlemskap i KKRF ger även ett medlemskap i SIF som är ett av RF´s medlemsförbund.

SIF´s hemsida

Kontakt:
kulltorpkatla@gmail.com

bankgiro: 616-0790
bankgiro:5892-5751 ocr
swish: 1235094198

Styrelse KKRF
Sara Hedström ordförande
Annika Stjernström kassör
Karin Persson sekreterare
Anna Kolmodin ledamot
Tina Vallin ledamot
Ulla Lönn suppleant
Hille Franzén ledamot ungdom
Wilma Hedström ledamot ungdom