Hyra häst eller ponny för egen ridning är endast för elever som är ridandes på Kulltorp eller vänner till elever ridandes på Kulltorp som rider tillsammans med en elev. Detta för att ridningen ska vara så hästvänlig och säker för både ryttare och häst.
 
Man hyr hästen ca 2 timmar vilket inkluderar pyssel och iordningställande av häst före och efter ridpass samt ridning 40-50min. Ridpasset skall innehålla ordentlig framskrittning och avskrittning samt skritt pauser under passets gång. Ridning ska alltid ske under målsmans uppsikt och ansvar. Ridning utanför Kulltorps anläggning sker helt på målsmans ansvar samt enligt gällande lagar om allemansrätt. Bommar och hinder får användas, då max 50cm höjd och max 10 språng per ponny/häst och ridpass.
 
Endast en ryttare per ponny/häst detta för att minska antalet uppsittningar med tanke på hästvälfärden. All ridning sker på egen risk och vi förväntar oss att ni behandlar hästarna med respekt och låter deras behov får komma först. Hästarna har speciella fodertider och då skall hästen vara i sin hage detta är klockan 08-09, 14-15, 20-21 alla hästar ska få äta sitt foder i lugn och ro, vi vill att ni respekterar detta.