soldattorp 119

Kulla Kulltorps historia som soldattorp:
 
Torp nr: AL-04-0119 
Rote/Rusthållare: Kulla Tyskgård
Socken: Flistad
Kompani: Västanstångs Kompani Andra Livgrenadjär regementet

Soldattorp kallas ett torp som byggdes åt och användes av en indelt soldat i Sverige under tiden för det ständiga knekthållet (från 1600-talet fram till 1901). En specifikation över storleken på ett soldattorp bestämdes av armén, så att alla soldater skulle få likvärdiga bostäder. Torpet bekostades dock av den rotebonde som anställde soldaten, och i och med detta ser de flesta torpen lika ut i grundplanen, men många har utökats och förbättras av sina "hyresgäster". Förmånen av fri bostad i ett soldattorp var en del av den indelte soldatens ersättning och när han slutade sin tjänst blev han tvungen att flytta ut för att bereda plats åt sin efterträdare.  Totalt fanns 35 000–40 000 torp av dessa slag vid varje tillfälle för inspektion under indelningsverkets tid.

Östanstång och Västanstång är äldre benämningar på områden i södra Östergötland. Gränsen mellan de båda utgjordes av Stångån, och den nordliga gränsen av Roxen och Motala Ström. Östanstång sträckte sig utåt mot kusten men nådde inte ända ut till Östersjön.