Till Kulltorp kan du lämna din häst för inridning, vidareutbildning eller problemlösning. Vi kommer gemensamt överrens om vad just din häst behöver samt hur länge den behöver vara i träning. För de yngre hästarna erbjuder vi såkallad hanterings-, markarbetsträning för att förbereda hästen inför kommande inridning. När sedan hästen är mogen för inridning så kan du lämna den för löpande träning per månad.

För de äldre och inridna hästarna erbjuder vi vidareutbildning anpassat efter hästens individuella nivå, samt gångartsutveckling där tex tävling eller avelsvisning är målet. 

Anna har många års erfarenhet av inridning, vidareutbildning och tävlingsridning. Hon är utbildad C-tränare och har arbetat aktivt med hästar på olika nivåer sedan 1998. 

På Kulltorp blir din häst väl omhändertagen. Hästen blir uppstallad på box med daglig utevistelse. Under sommarhalvåret kan de hästar som är lämpade för det få gå på bete.

All träning kan bokas per vecka eller per månad, du kan även boka in enskilda träningspass där Anna rider hästen på Kulltorp. Som ägare kan du efter övernskommelse få vara delaktig och följa träningen när det passar.

För att lämna din häst på träning och för mer information kontakta kulltorpsislandshastar@gmail.com

prislista träning/ försäljning av häst

Träning av hästar: Pris: Övrig info:
Träning valack/sto inkl helinackordering 6500kr Gäller både inridning
& vidareutbildning
Träning hingst månadspris inkl helinackordering 7000kr Gäller både inridning
& vidareutbildning
Träning valack/sto veckopris inkl helinackordering 1800kr Gäller både inridning
& vidareutbildning
Träning hingst veckopris inkl helinackordering 1950kr Gäller både inridning
& vidareutbildning
Träning valack/sto/hingst enstaka tillfälle (exkl box & foder) 300kr Gäller både inridning
& vidareutbildning

Försäljning av häst/ unghäst åt kund:
Provision för försäljning vuxen häst 15% av köpeskillingen, lägst 5000 kr
Provision för försäljning unghäst 10% av köpeskillingen, lägst 3000 kr
Provisionen inkluderar fotografering, annonsering, kundkontakt, kontraktskrivning, bokning av besiktning samt överskrivning av försäkring. All försäljning sker i samråd med säljaren. Alla hästar som säljs via Kulltorps Islandshästar vet-besiktigas i samband med försäljning. Säljaren bekostar alltid besiktningen. Utöver provision tillkommer kostnader för hästens uppehälle, träning, skoning och övriga utgifter enligt överenskommelse.

Helinackordering försäljningshäst/månad 2500 kr/månad, gäller för häst som ej tränas
Inkl inackordering, foder och daglig skötsel. Lämpliga saluhästar kan få gå med i lektionsverksamheten om säljaren samtycker. Vi drar då av en hyreskostnad på hästens inackorderingskostnad.

Träning av saluhäst:Pris:Övrig info:
Träning av saluhäst 1 gång/vecka2700kr/månadFaktureras
Träning av saluhäst 2 gånger/vecka3900kr/månadFaktureras
Träning av saluhäst 3 gånger/vecka5100kr/månadFaktureras
Träning av saluhäst 4-5 gånger/vecka6300kr/månadFaktureras
Alla priser är inkl moms