Till Kulltorp kan du lämna din häst för inridning, vidareutbildning eller problemlösning. Vi kommer gemensamt överrens om vad just din häst behöver samt hur länge den behöver vara i träning.

Anna har många års erfarenhet av inridning, vidareutbildning och tävlingsridning. Hon är utbildad C-tränare och har arbetat aktivt med hästar på olika nivåer sedan 1998. 

På Kulltorp blir din häst väl omhändertagen. Hästen blir uppstallad på box med daglig utevistelse. Under sommarhalvåret kan de hästar som är lämpade för det få gå på bete.

All träning kan bokas per vecka eller per månad, du kan även boka in enskilda träningspass där Anna rider hästen på Kulltorp. Som ägare kan du efter övernskommelse få vara delaktig och följa träningen när det passar.

För att lämna din häst på träning och för mer information kontakta kulltorpsislandshastar@gmail.com

Prislista träning/ försäljning av häst

Träning av hästar: Pris: Övrig info:
Träning månadsvis inkl helinackordering 8000kr Gäller både inridning
& vidareutbildning
Träning månadsvis exkl uppstallning 5000kr Gäller både inridning
& vidareutbildning
Träning veckopris inkl helinackordering 2200kr Gäller både inridning
& vidareutbildning
Träning veckopris exkl uppstallning 1250kr Gäller både inridning
& vidareutbildning
Träning enstaka tillfälle (exkl box & foder) 400kr Gäller både inridning
& vidareutbildning
Intag från sommarbete till enstaka tillfälle 100kr

Alla priser är inkl moms. Gäller from 1/8-2023.

Försäljning av häst/unghäst åt kund:
Provision för försäljning vuxen häst 15% av köpeskillingen.
Provision för försäljning unghäst 10% av köpeskillingen, lägst 5000 kr.
Provisionen inkluderar fotografering, annonsering, kundkontakt, kontraktskrivning, bokning av besiktning samt överskrivning av försäkring. All försäljning sker i samråd med säljaren. Alla hästar som säljs via Kulltorps Islandshästar vet-besiktigas i samband med försäljning. Säljaren bekostar alltid besiktningen. Utöver provision tillkommer kostnader för hästens uppehälle, träning, skoning och övriga utgifter enligt överenskommelse.

Träning av saluhäst:Pris:Övrig info:
Träning av saluhäst halvtid6000kr2-3 gånger per vecka
Träning av saluhäst heltid8000kr4-6 gånger per vecka
Inackordering utan träning3500krEj i träning

Inkl inackordering, foder och daglig skötsel. Lämpliga saluhästar kan få gå med i lektionsverksamheten om säljaren samtycker. Vi drar då av en hyreskostnad på hästens inackorderingskostnad.

Alla priser är inkl moms. Gäller from 1/8-2023.