GRUPPER OCH PRISER

Terminspris ht 2019:
v.35 - 51
(Lovuppehåll v44)
4 480kr för 16 lektioner 

Terminsavgiften går att dela upp i Horsemanager.

Lektionstid ca. 60 min, 1 gång/vecka.
Lektionspris 280 kr per lektion.
Strölektioner/prova-på 300 kr/gång.