grupper och priser

Terminspris vt 2019:
v.6 - v.23
(Lovuppehåll v 8 sportlov & v 16 påsklov )   
2 700 kr för 15 lektioner (tisdag)
2880 kr för 16 lektioner     

Terminsavgiften går att dela upp i Horsemanager

Lektionstid ca. 40 min, 1 gång/vecka.
Lektionspris 180 kr per lektion.
Strölektioner/prova-på 200 kr/gång.