grupper och priser

Terminspris höstterminen 2022
v.34 - v.50
Lovuppehåll: v 44


Terminspris ponnyridskolan 3 360 kr för 16 ggr
    
Terminsavgiften går att dela upp i Horsemanager

Lektionstid ca. 40 min, 1 gång/vecka.
Lektionspris 210 kr per lektion.
Strölektioner/prova-på 230 kr/gång.

Ridinstruktör i ponnyridskolan ht -21 är Anna Andersson,  Hanna Carlsson,  Tanja Tuomi & Hille Franzén