grupper och priser

Terminspris vt 2019:
v.35-50
(Lovuppehåll v 44 )   
2 700 kr för 15 lektioner 
    
Terminsavgiften går att dela upp i Horsemanager

Lektionstid ca. 40 min, 1 gång/vecka.
Lektionspris 180 kr per lektion.
Strölektioner/prova-på 200 kr/gång.